Riens Meijer
Veranderingseconoom

Minimaliseer gebruik waarschuwingsborden
boven snelweg

Files leveren de Nederlandse economie jaalijks miljarden euro's schade op. Inproductieve uren, extra brandstof gebruik (want ook stilstand kost benzine als je je motor niet afzet) en een enorme milieuvervuiling en overlast vanwege de uitstoot van scahdelijke dampen, zeker op de rondwegen langs de grote steden in de randstad.

Mijn idee

Mijn idee heeft betrekking op de oorzaak van files. Die worden niet alleen veroorzaakt door ongelukken en invoegen, maar in toenemende mate door de snelheidsborden boven de snelweg. Want als die aan gaan, en zeker als ze knipperen houdt bijna iedereen in, of trapt op de rem. Dit heeft een enorm harmonica-effect tot gevolg waardoor er heel vaak naar achteren toe lange files ontstaan

Als de signaleringsborden uitgaan, zien we dat de files zich spontaan oplossen en achteraf blijkt dat er meestal geen aanwijsbare oorzaak voor de file is geweest.

Met andere woorden: Rijkswaterstaat kan zelf een deel van het fileprobleem oplossen door zeer spaarzaam de signaleringsborden boven de snelweg aan te zetten. Doe dat alleen als er echt sprake is van een calamiteit. Want de automobilist is geen klein kind. Samen zijn we best in staat de snelweg te laten doorstromen!

G. Buurman, Hoofddorp