Riens Meijer
Veranderingseconoom

Wat is er door digitalisering mogelijk?

Door Riens Meijer

De bomen groeiden in de periode 1990-2000 tot in de hemel waardoor ondernemingen niet in de gaten hadden, dat door de overgang van een industrieel - naar een digitaal tijdperk, de winnende strategie van voorheen de verliezende strategie voor de toekomst is geworden!

Twee krachten
Het huidige economische landschap wordt gevormd onder invloed van twee sterke krachten: technologie en globalisering. Door de overgang van het Industriële - naar het Digitale tijdperk worden wij geconfronteerd met niet vaak voorkomende fundamentele veranderingen waarvoor nog geen pasklare oplossingen zijn. Dat biedt enerzijds enorme nieuwe kansen maar vormt voor lang bestaande organisaties ook bedreigingen. Dit omdat zij vanuit hun bestaande structuur en cultuur onvoldoende raad weten met de nieuwe kansen. De oorzaak blijkt te liggen in het gegeven dat traditionele bedrijven vaak niet de echte consequenties van nieuwe digitale toepassingsmogelijkheden onder ogen zien

Wat is er door digitalisering zoal mogelijk?

Anders communiceren
Het nieuwe gedrag van mensen noodzaakt bijvoorbeeld  communicatie specialisten anders te gaan denken, anders te gaan meten, op een andere wijze tot indeling in groepen te komen, anders te gaan communiceren en reclame uitingen niet meer op basis van bereik maar op effectiviteit af te rekenen. Veronderstellingen, vaagheden of gemiddelden( kenmerkend voor de massa marketing en communicatie) zijn niet langer te accepteren ondanks dat helaas nog steeds tegen beter weten in gebeurt. Het komt nu op het individu aan. Het is  dus onmogelijk alleen al als gevolg van blijvende veranderingen op de oude voet verder te gaan!

Drs. Riens Meijer is veranderingseconoom, auteur en spreker

Bookmark and Share

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reageren

* :
* :
* :
   
* :