Riens Meijer
Veranderingseconoom

Vertrouwen komt te voet en verdwijnt per paard

De werking van de economie, en de rol van de overheid daarin, kan niet beschreven worden op grond van uitsluitend rationele motieven. Sterker: de kredietcrisis van 2007/2008 is veroorzaakt door veranderingen in vertrouwen, door verlokkingen, afgunst en illusies. Vertrouwen opbouwen gaat heel langzaam, maar het kwijtraken is zo gebeurd: daar hebben we de afgelopen periode talloze voorbeelden van kunnen zien.

Niet alleen rationeel

Veel bestuurders en toezichthouders hebben niet of maar ten dele begrepen wat vertrouwen en integriteit in dit opzicht betekent. Zij veronderstellen dat mensen de beschikbare informatie gebruiken om  rationele voorspellingen te doen. Om vervolgens een rationele keuze op basis van die voorspellingen te maken. Ongetwijfeld nemen veel mensen op deze wijze beslissingen. Maar vertrouwen is meer. De eigenlijke betekenis van het begrip gaat verder dan het rationele. Wie echt vertrouwen heeft, ontkent of negeert vaak bepaalde informatie omdat de mens handelt naar wat hij vertrouwt. Zolang mensen vol vertrouwen blijven, valt het niet op dat ze impulsief handelen. Maar wanneer het vertrouwen verdwijnt, keert het tij. Dan wordt zichtbaar dat hun beslissingen op los zand gebouwd zijn. Wanneer mensen vertrouwen hebben, gaan ze erop uit en doen ze aankopen. Wanneer ze geen vertrouwen hebben, trekken ze zich terug en verkopen ze.
Wanneer mensen belangrijke investeringsbeslissingen nemen, moeten ze de ander kunnen vertrouwen en als integer ervaren.

Integriteit

Integriteit en vertrouwen zijn de enige twee zaken die van belang zijn om de financiële sector weer echt op de been te helpen. Als die waarden niet bij alle partijen terugkomen, dan blijft het dweilen met de kraan open. Om vertrouwen en integriteit echt terug te krijgen is het niet zinvol dat het bestaande establishment het boetekleed aantrekt en vervolgens op zijn post blijft zitten. Daar zijn de achtergebleven sporen en wonden te groot en te diep voor.

Om het belang van vertrouwen en integriteit in algemene zin voor ons totale functioneren te onderstrepen, verwijs ik naar een  interessant rapport over Trust & Integrity (voor het integrale rapport klik hier >>). Deze rapportage is gebaseerd op een serie onderzoeken in de VS en Engeland in de afgelopen maanden. 

Drs. Riens Meijer, veranderingseconoom


 

Bookmark and Share

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reageren

U kunt geen reacties meer plaatsen op dit artikel.