Riens Meijer
Veranderingseconoom

Vergroot je kennis en maak je strategie glashelder

Na de kredietcrisis kunnen we niet gewoon de draad weer oppakken. De wereld is te zeer veranderd door de overgang van een industriële samenleving naar een kennismaatschappij. Het is opvallend dat velen zich niet van de vergaande consequenties van die onomkeerbare overgang bewust zijn.

We zijn begonnen aan een nieuwe race met nieuwe kansen, die uit drie verschillende, elkaar overlappende stadia bestaat. De strijd om de grootste vooruitziendheid en het intellectuele leiderschap in de eigen bedrijfstak, de strijd om de kortste route naar het doel en de strijd om de beste marktpositie en het grootste marktaandeel.

Nieuwe wegen

In een omgeving die onderhevig is aan onstuimige en schijnbaar onvoorspelbare veranderingen is het niet verstandig om een afwachtende houding in te nemen. Leiders moeten medewerkers bereid vinden om nieuwe wegen in te slaan. Dat zij medewerkers weten te binden vanwege noodzakelijke veranderingen in organisatie, werkwijze en vooral mentaliteit. En dat ze in staat zijn die veranderingen succesvol door te voeren.
Er zal blijken dat het geen zin meer heeft de kenniswerkers, van wie organisaties in hoge mate afhankelijk zullen worden, met bonussen ‘om te kopen’. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt verrassend dat het geven van bonussen niet leidt tot extra creativiteit als het gaat om het zoeken naar oplossingen. Integendeel, personen die geen bonussen krijgen blijken qua creativiteit en oplossingsgerichtheid beter te presteren. In toenemende mate zullen de prestaties van organisaties afhankelijk worden van een nieuwe aanpak om talent en kenniswerkers aan te trekken, te behouden, te trainen en te motiveren.

Trainingen

De beste en goedkoopste investering in deze overgangsituatie zijn goed voorbereide en gefaciliteerde trainingen, gericht op het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen in de eigen organisatie. Om het rendement van deze aanpak te vergroten is het belangrijk dat de medewerkers ook bereid zijn daarin te investeren. Niet in geld maar in privé tijd. De wil en enthousiasme om met andere collega’s je kennis te vergroten en te delen, je inzicht te vernieuwen en teamprestaties te gaan leveren zijn namelijk essentieel.

Vanzelfsprekend moet de leiding daarin ook participeren. Dit door de strategie voor de toekomst van de organisatie glashelder, discussieerbaar en communiceerbaar te maken. Daardoor gaat het strategieplan werken als het magnetische noorden van een kompas. Een idee dat alles naar zich toe trekt, dat alle stakeholders ( klanten, personeel, toeleveranciers, burgers en aandeelhouders) magnetiseert. Deze aanpak wordt de belangrijkste investering voor organisaties in het Kennis en Innovatietijdperk omdat dit voor alle stakeholders voordelen zal opleveren.

Drs. Riens Meijer, veranderingseconoom
 

Bookmark and Share

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reageren

U kunt geen reacties meer plaatsen op dit artikel.