Riens Meijer
Veranderingseconoom

Nederlanders wantrouwen elkaar

Nederlanders wantrouwen elkaar

Zes op de tien Nederlanders wordt niet vertrouwd. Dit blijkt uit de Nationale Vertrouwensmonitor van onderzoeksbureau Winkle. Ondanks het lage vertrouwen in de medemens acht 90% van de ondervraagden zichzelf wél volledig te vertrouwen. Verder blijkt dat de Nederlanders weinig vertrouwen hebben in de politiek en de banken

Uit het onderzoek komt  een aantal opmerkelijke resultaten naar voren:

Er is volgens de onderzoekers sprake van een neerwaartse trend: het vertrouwen is de afgelopen vijf jaar afgenomen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer het vertrouwen in een land met 10% stijgt, dit een positief effect heeft op de nationale economische groei van 1%. Het Nederlands bedrijfsleven loopt aldus miljarden mis als gevolg van een laag onderling vertrouwen.

Economische crisis
De economische crisis heeft zijn weerslag op het nationaal vertrouwen. Verder blijkt dat mensen met een zwaar mediagebruik somberder zijn over de ontwikkelingen van het vertrouwen dan mensen met een licht mediagebruik. Er is sprake van een ‘kort juridisch lontje’, zo stelt ARAG, juridisch dienstverlener en mede-initiatiefnemer van De Nationale Vertrouwensmonitor
 

Bookmark and Share

Reacties

Bob van Duin | 30-10-2009 om 11:20 uur

Dat de Nederlander de politiek en de banken niet vertrouwd kan ik mij voorstellen. Dat is al langer aan de gang, en wordt de laatste tijd met alle bankschandalen waar ook Nederlandse polititci bij betrokken zijn nog eens onderstreept. Maar dat zovelen elkaar individueel wantrouwen, daar schrik ik van. Daar kunnen we de politiek niet schuld van geven. Hierin hebben we zelf een verantwoordelijkheid die we niet kunnen afschuiven. Zou het iets met opvoeding te maken hebben en het verval van normen en waarden met name in de Randstad?

Reageren

U kunt geen reacties meer plaatsen op dit artikel.