Riens Meijer
Veranderingseconoom

Koningin Beatrix in kersttoespraak: 'Virtuele ontmoetingen op internet maken ons afstandelijk'

Koningin Beatrix in kersttoespraak: 'Virtuele ontmoetingen op internet maken ons afstandelijk'

In haar kersttoespraak waarschuwt Koningin Beatrix voor de doorgeschoten individualisering van onze samenleving. Ze is kritsch over het gebruik van internet als dat anoniem gebeurt, waardoor zoals zij het formuleert:"wij nu kunnen spreken zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend". De vorstin pleit er voor dat we moeten proberen terug te vinden wat ons samenbindt.

Enkele citaten uit haar toespraak die ze op Eerste Kerstdag 2009 hield op radio en televisie: 

Afstandelijker
"In deze tijd van mondialisering zijn snelheden vergroot en afstanden verkleind. Technische vooruitgang en individualisering hebben de mens onafhankelijker en afstandelijker gemaakt. We zijn meer en meer op onszelf aangewezen. Toch blijft een plek waar wij ons thuis voelen, vertrouwen kunnen hebben in de mensen om ons heen en mogen uitgaan van solidariteit enorm belangrijk. Misschien is wel de grootste uitdaging hoe individu en gemeenschap weer met elkaar te verbinden en vertrouwen te herstellen. Ook de crisis van vandaag leert ons dat".

Leegte virtuele ontmoetingen
"Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig 'wij-gevoel' wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt".

Gemeenschapsgevoel gaat verloren
"Via woord en beeld komt veel verdriet van anderen tot ons, maar dat is  vaak ver weg en roept eerder gevoelens van onmacht op. Teveel informatie stompt mensen ook af. Zo zijn we misschien wel doof en blind geworden voor de naaste. Meeleven wordt weggedrukt. Gemeenschapsgevoel gaat verloren. De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen maar ze blijven op 'veilige' afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief maar  agressiviteit maakt de ander tot vreemde".

Passie en betrokkenheid
"Onze wereld heeft mensen nodig met passie en betrokkenheid, die een plaats geven aan wie zijn buitengesloten, die klaar staan voor hun medemensen en die blijven geloven in het goede",aldus Koniging Beatrix in haar toespraak op 25 december 2009.

U kunt hier >> de  video bekijken van de integrale kersttoespraak van Koningin Beatrix.

Bookmark and Share

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reageren

U kunt geen reacties meer plaatsen op dit artikel.