Riens Meijer
Veranderingseconoom

Léonie Sasiaz over vernieuwing:

‘Je moet over je eigen grenzen van het verleden durven heenstappen’

‘Je moet over je eigen grenzen van het verleden durven heenstappen’

Ze is elke werkdag op Radio 5 te horen 's ochtend tussen zes en tien: Léonie Sazias. Beeldend kunstenaar, zangeres, radio en tv-presentatrice, getrouwd en moeder van drie tot vijf kinderen, want 'haar man had er al twee'. Én ze is volksvertegenwoordiger. Raadslid. Met hart voor Hilversum, haar woonplaats.
We spreken haar in haar atelier in het centrum van de mediastad. Grote objecten, schilderijen, en de geur van wierook en verse koffie. Ze is enthousiast en positief. Vol energie vertelt Léonie over de noodzaak tot vernieuwing van onze maatschappij. Niet zo maar. Ze heeft zich er in verdiept en is tot de conclusie gekomen dat er in de tijd van nu veel parallelen te trekken zijn met het tijdperk van de Verlichting.


Léonie Sazias: “ We moeten de tijd waarin we nu leven zèlf vormgeven en ik vind ook voor mezelf dat ik daar een taak in heb. Ik ben niet alleen daarom de politiek in gegaan, maar ik heb ook kinderen op de wereld gezet. Daar begint het natuurlijk mee. Want goed opvoeden is van het grootste belang. Zorgen dat ook de nieuwe generatie goed beslagen ten ijs komt en leert dat ook zij later verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen”.

De Verlichting
Léonie Sazias vervolgt: “Van de Verlichting kan je zeggen dat er nu een aantal paralellen zijn. Toen ging het allemaal langzamer, nu gaat het veel sneller, maar wat mij betreft is de belangrijkste overeenkomst de revolutie van de media. Want die heeft toen in feite de Verlichting ingeleid. De boekdrukkunst was natuurlijk al eerder uitgevonden, maar de op grote schaal verspreiding van het geschreven woord heeft de wereld toen open gemaakt. Er ontstond een collectief bewustzijn, en dat zien we nu ook heel sterk. Het is een emancipatieproces geweest van de burgerij, dat we nu in hevige mate ook zien. Iedereen kan nu op het podium staan in alle media. En dat gebeurt ook".

“Een andere parallel is de ontwikkeling van de wetenschap. Die is heel snel gegaan. Zo snel dat we er soms helemaal geen raad mee weten. Dat we niet weten wat we er mee moeten doen. Een voorbeeld is de ontdekking van het DNA. Daar kunnen we wel iets mee, maar toch weten we niet wat de gevolgen zullen zijn. Hoe gaan we er ethisch mee om bijvoorbeeld? Waarom ik nu zeg we moeten terug kijken naar de tijd van de Verlichting is, omdat het een tijd van herijking was. En daar zitten we  nu midden in.”

Verval
“Natuurlijk er zijn nu ook allerlei tekenen van verval. Maar dat gebeurt alleen als je niets doet. En er zijn ook een aantal dingen uit de vorige eeuw opgedroogd. Het socialisme is opgedroogd, de arbeidersbeweging bestaat niet meer. We zijn consumenten geworden. De verzuiling is verdwenen.
Maar ik ben een optimist en dat is een bewuste keuze. Want je kan zelf bepalen welke kant je op kijkt, je kan kiezen door ‘te doen’, door actief te zijn, beweging in gang te zetten. Er wordt enorm veel gepraat, rapporten geschreven - daar wordt je niet goed van, ik ben met de gemeentebegroting bezig en je breekt je nek over kader-stellende-nota’s- maar uiteindelijk gebeurt daar veel te weinig mee. Het verdwijnt in een la. Ik zeg: doe iets met de kennis!. Als we weten dat er in groene wijken 15% minder kinderen aan obesitas lijden, dan kan je dat in je bouwprojecten meenemen. Dat is goed voor de volksgezondheid en dat levert uiteindelijk ook nog geld op doordat ze niet naar de dokter en de diëtist hoeven.”

Wetenschap motor innovatie
“Ik vind dus dat de wetenschap te weinig wordt gebruikt, want dat is de motor voor innovatie. Als je wilt vernieuwen en veranderen dan zul je dat moeten omzetten in waarde, ook in economische waarde. Om bij de bouw te blijven: als je een gebouw neerzet, doe dat dan duurzaam. Gooi niet zo maar wat neer, vierkante blokken, vreselijk. En wijken uit de 50 en 60er jaren gaan we al weer slopen. Ga ook eens kijken naar de levensduur. Ik neem de Dom van Keulen vaak als voorbeeld. Daar hebben ze 400 jaar aan gebouwd, generaties hebben hem nooit af gezien, maar men had wel dat geduld en hij staat nu al 1100 jaar, en tot op vandaag komen mensen van de hele wereld de Dom bekijken. Over duurzaamheid gesproken!”

Kijk vooruit
“We proberen te lang verandering en vernieuwing tegen te houden. Daarom hebben we crisis. Kijk vooruit. Zorg dat je wat doet met de wetenschap dat de olie-en gasreserves binnen 50 jaar uitgeput zijn. Maak dat concreet".
"Maar er zal ook een grote immateriële vernieuwing moeten plaatsvinden. En dat besef begint wel te komen. We realiseren ons dat we zo niet langer met de wereld en met elkaar kunnen omgaan. Het vertrouwen in elkaar moet weer hersteld worden. Vanuit de 60-er jaren hebben we het ego-tijdperk meegemaakt, en ik geloof dat dat ook een stroming is die op zijn eind loopt”.

Gezamenlijk ideaal
“We beginnen nu, ook collectief, in te zien: jongens dat werkt niet. Natuurlijk iedereen moet vrij zijn, en daarom ben ik ook heel blij dat ik in West Europa woon, maar er mòet een stuk zijn dat we gezamenlijk opnemen. Dat is mijn ideaal. Maar het is ook slim om dat te doen. Want vertrouwen is ook goed voor de economie.”

“Mijn uitdaging is om dit ideaal klein te maken, hier naar de werkvloer in Hilversum.
Kijk met een wijde blik. Maak gebruik van de kennis die er is, bijvoorbeeld bij de TU in Delft. Laat onafhankelijke en originele denkers naar bijvoorbeeld het bereikbaarheidsprobleem van Hilversum kijken. En doe iets in de praktijk met hun ideeën. Stap over je eigen grenzen van het verleden heen! Mijn favoriete slogan is en blijft: de maatschappij, dat ben jij.”


 

Bookmark and Share

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reageren

* :
* :
* :
   
* :