Riens Meijer
Veranderingseconoom

Riens Meijer over zijn nieuwste boek:

'Gemeenschapszin en positief denken zullen Nederland weer een goede toekomst geven'

'Gemeenschapszin en positief denken zullen Nederland weer een goede toekomst geven'

In het nieuwste boek 'Ja, we moeten vernieuwen!' van veranderingseconoom Riens Meijer ligt de focus op de noodzakelijke vernieuwing van politiek, overheid en bedrijfsleven, en op de vernieuwing van de economie in een sterk veranderde wereld. Die vernieuwingen zijn volgens hem essentiële voorwaarden om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.


Riens Meijer: “Veel bestuurders en managers in bedrijfsleven, overheid en politiek denken dat zij na de kredietcrisis op basis van bestaande kennis en inzichten op de oude voet door kunnen gaan. Niets is echter minder waar. Een nieuwe mentaliteit en aanpak zijn noodzakelijke voorwaarden om in het Kennis-en Innovatietijdperk te kunnen slagen. Een probleem voor veel bestuurders is daarbij dat ze eerst een groot deel van de kennis die specifiek is voor het Industriële Tijdperk moeten afleren. Dat blijkt echter in de praktijk veel moeilijker te zijn dan het verwerven van nieuwe inzichten, zeker als met de bestaande kennis in het verleden goede resultaten zijn geboekt”.

Cynisme en afstandelijkheid
De erkenning dat de aangeleerde kennis uit het Industriële Tijdperk een blokkade kan zijn om adequaat in het Kennis- en Innovatietijdperk te functioneren, is volgens Meijer essentieel voor de toekomst van de huidige bestuurders en managers. Wat moet er worden afgeleerd en aangeleerd?

Riens Meijer: “Ik neem daarbij geen blad voor de mond, maar prefereer een constructieve opstelling boven kritiek op het establishment. Ik wil duidelijk benoemen waar onze samenleving niet meer goed functioneert, om vervolgens tot voorstellen voor structurele verbetering te komen. Omdat er op dat punt nu niet of nauwelijks iets gebeurt, lopen veel Nederlanders met gevoelens van irritatie en frustratie rond, wat inmiddels zichtbaar heeft geleid tot cynisme en afstandelijkheid. Dat is ernstig, omdat juist in de huidige situatie gemeenschapszin en positief denken zulke belangrijke voorwaarden zijn om Nederland weer een goede toekomst te geven”.

Nederland een verzadigd land
Meijer vervolgt: “Bij mijn spreekbeurten is mij opgevallen dat veel mensen, vooral uit de jongere generaties, naar duidelijkheid snakken en genoeg hebben van de mentaliteit van ‘pappen en nat houden’. De verklaring voor die mentaliteit ligt in het gegeven dat Nederland vele kenmerken heeft van een verzadigd land. Daarom zijn we meer bezig met behouden van het bestaande dan met nood-zakelijke veranderingen en vernieuwingen voor een goede toekomst. Maar ook hier geldt dat stilstand achteruitgang is. Als we ons te laat bewust worden van nieuwe ontwikkelingen en kansen, zal het zeer moeilijk zijn om de opgelopen achterstand in te halen. Daarom moeten
we met man en macht zien te voorkomen dat dergelijke strategische fouten steeds weer gemaakt worden. Bedrijven zullen zich ongetwijfeld aanpassen aan de economische omstandigheden en aan veranderende regelgeving, maar zijn ze klaar voor iets totaal anders? Hebben ze plaats ingeruimd voor onconventionele geesten? Vertrouwen de medewerkers niet te veel op de hand en het verstand van de baas of van de vakbond?”.

Niveau onderwijs te laag
Voor deze veranderingen is niet alleen een mentaliteitsverandering noodzakelijk, maar ook ander en beter opgeleiden. Is daarvoor ook niet het niveau van het onderwijs te laag?
Meijer: “ Ja zeker. Er heeft op dit punt de afgelopen 40 jaar een enorme nivellering plaats-gevonden in kennis en kunde, waardoor er veel te laat en ook kwalitatief onvoldoende is geanticipeerd op nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen. We lopen al een tijd lang achter de feiten aan en het is in het huidige onderwijssysteem nog niet eenvoudig de kennis en kunde te verwerven die zijn afgestemd op de kansen en eisen van de 21ste eeuw. Dus daar moet veel gaan veranderen.
Op dit moment is de grootste zorg dat een duidelijk en aansprekend politiek beleid gebaseerd op een heldere visie ontbreekt. De politiek levert daarmee zelf het bewijs dat zij afglijdt naar een staat van verval. Nederland heeft daarom dringend een nieuwe mentaliteit met gezaghebbende leiders nodig. Dit om een nieuwe aanpak mogelijk te maken en deze doeltreffend te faciliteren”.

Debat over toekomst Nederland
Meijer:”Al deze onderwerpen komen in mijn nieuwe boek Ja, we moeten vernieuwen aan de orde. Ik wil daarmee iedereen  uitnodigen deel te nemen aan een brede discussie over de toekomst van ons land. We willen een platform in het leven roepen om een dergelijke discussie te stimuleren.
De eerste aanzet geven we in een net gestarte website www.jawemoetenvernieuwen.nl waar meer informatie over onze missie te vinden is en waar iedereen met zijn of haar vernieuwingsideeën terecht kan.”
Meijer: “De fundamentele veranderingen die ik bespreek geven aanleiding tot filosofisch debat. Filosoferen is verder denken en ‘her-denken’. Daarin moeten wij ons oefenen. Wie blijft klagen dat je zo geen vijfjarenplannen of miljoenennota produceert, verliest op voorhand. Wie afziet van deze oefening, zet zichzelf buitenspel .
Twijfelt u aan deze stellingen? Dan is dat reden te meer voor deelname aan het debat. Alleen zo kunnen wij een nieuwe mentaliteit en aanpak katalyseren. Uw deelname aan de discussie is essentieel voor de toekomst van Nederland en het verkrijgen van een aantrekkelijk perspectief voor volgende generaties”


 

 

Bookmark and Share

Reacties

Hein Stulemeijer | 11-11-2009 om 19:22 uur

Dank voor dit duidelijke boek. Het blijkt uit alles dat vernieuwing geen uitstel duldt.
Politiek bevindt ons land zich in chaos. De bestaande traditionele partijen verspreiden een geur van ontbinding in de wijze waarop zij krampachtig vasthouden aan hun mislukkingen. De financiële sector heft zichzelf op, want ze wil haar core business niet meer uitvoeren, namelijk krediet verschaffen. En vanuit het onderwijsveld komen verontrustende geluiden. De talentvolle alumni willen geen deel meer uitmaken van de puinhoop maatschappij van de ouderen.
Vernieuwen moet !

Dennis de Jong | 27-10-2009 om 20:56 uur

Eindelijk weer eens een frisse analyse. Er is weer inhoudelijk en moreel leiderschap nodig om aan de ik-maatschappij een einde te maken

Reageren

* :
* :
* :
   
* :