Riens Meijer
Veranderingseconoom

Boeken

Riens Meijer is de auteur van de boeken ‘Ja, we moeten vernieuwen’ en ‘Kansen na de crisis’. Beide boeken onderscheiden zich door de originele en niet alledaagse kijk op de veranderingen die zich op dit moment in onze maatschappij voltrekken. Dat zijn geen statische processen maar het product van menselijk denken en handelen. We hebben er dus wel degelijk invloed op. Tenminste als we dat willen. Als we goede analyses maken, toekomstvisie ontwikkelen en woorden omzetten in concrete en positieve daden, dan zullen mensen er steun aan geven. En op deze manier zullen gemeenschapszin en verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving voor de generaties na ons weer gemeengoed worden. Het geeft vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Ja, we moeten vernieuwen

Ja, we moeten vernieuwen! Dit boek is bestemd voor iedereen die het belangrijk vindt dat we de nieuwe kansen van de 21ste eeuw optimaal benutten. Kansen op economisch terrein, zakelijke kansen, en kansen om de samenleving, de overheid en de politiek beter te organiseren. Riens Meijer laat zien dat succes of falen meer dan ooit afhankelijk zal zijn van kennis, kunde en inzicht. Daarvoor is een nieuwe mentaliteit noodzakelijk.

U kunt het boek hier >> bestellen 

Kansen na de crisis

Kansen na de crisisDe wereld is aan het veranderen. De bestaande structuren en methoden verliezen steeds meer en sneller hun effectiviteit. Dat geldt niet alleen voor banken, maar ook voor het bedrijfsleven, de overheid en non-profit organisaties. De vraag is wat de achterliggende oorzaak hiervan is. Als je dieper graaft blijkt dat er sprake is van een soort omwenteling, vergelijkbaar met de industriële revolutie van anderhalve eeuw geleden. Alle tot dan toe geldende gebruiken en inzichten werden op hun kop gezet. We maken nu de overgang van het industriële naar het digitale tijdperk mee.

U kunt het boek hier >> bestellen